PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Jūlijs 2024

P O T C P S Sv
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Balsošana
Kādus bibliotēkas attālinātos pakalpojumus izmantojat visvairāk?

e-grāmatu bibliotēka 3td.lv

iespēja pasūtīt grāmatu elektroniski

bibliotekāra konsultācijas pa telefonu vai e-pastu

datubāze Letonika.lv

rakstu kopiju piegāde e-pastā

novadpētniecības kolekcijas materiāli

Apmeklētāji
Šodien: 1137

Kopējais skaits: 1347749

Dzi­mis Rē­zek­nes ap­riņ­ķa Si­la­jā­ņu pa­gas­ta “Dū­bēs” (tagad Preiļu rajona Riebiņu novads).
Ama­tu mā­cī­jies no tē­va, vie­tē­jiem meis­ta­riem un ra­diem S.Kal­ves(Kaļ­vas), J.Kaļ­vas. A. un P.Ri­učiem, P.Vil­cā­na 1940 Uz­sā­cis pat­sā­vī­gas pod­nie­ka gais­tas, ap­rī­ko­jis sa­vu dar­bnī­cu un cep­li 1958 Pie­šķir­ta TDM kva­li­fi­kā­ci­ja1957 sā­cis pie­da­lī­ties iz­stā­dēs. Dar­bi eks­po­nē­ti no­va­du, re­pub­li­kas, vis­sa­vie­nī­bas, kā arī Uš­pe­ļu dzim­tas iz­stā­dēs Jas­mui­žā (1982,1987), Rē­zek­nē (1983), Rī­gā (1995)
Dar­bi at­ro­das vi­su no­zī­mī­gā­ko Lat­vi­jas mu­ze­ju fon­dos, kā arī dau­dzās pri­vāt­ko­lek­ci­jās.

Strā­dā­jis Si­la­jā­ņu tau­tas ke­ra­mi­kas tra­dī­ci­jās, da­ri­nā­jis gal­ve­no­kārt krū­zes, vā­zes, ie­vā­rī­ju­ma po­dus kā arī sveč­tu­rus. Dar­bo­jies arī sīk­plas­ti­kā, se­viš­ķi mū­ža no­ga­lē.

Literatūra:
I.Viļ­ču­ka, P.Uš­pe­lis Sveč­tu­ris Lat­ga­les ke­ra­mi­kā,Rē­zek­ne,2000, “Lat­ga­les dru­ka”
Māk­sla un ar­hi­tek­tū­ra biogrāfijās (3),Rīga,2000, “Preses nams”

                                           

Keramikas priekšmeti

Literatūra

Uz sākumu

 
Bērnu literatūras nodaļa

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites