PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Jūnijs 2024

P O T C P S Sv
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Balsošana
Kādus bibliotēkas attālinātos pakalpojumus izmantojat visvairāk?

e-grāmatu bibliotēka 3td.lv

iespēja pasūtīt grāmatu elektroniski

bibliotekāra konsultācijas pa telefonu vai e-pastu

datubāze Letonika.lv

rakstu kopiju piegāde e-pastā

novadpētniecības kolekcijas materiāli

Apmeklētāji
Šodien: 1067

Kopējais skaits: 1316117

1957 dzi­mis Pre­iļu ra­jo­na Si­la­jā­ņu cie­ma “Dū­bēs” (tagad Preiļu rajona Riebiņu novads).
Ama­tu ap­gu­vis pie tē­va un brā­ļiem
1984 TDM
1990 dar­bo­jas TLMS “Rē­zek­nes ap­riņ­ķa pūd­nī­ki”
1998 LKSF biedrs un priekš­sē­dē­tājs
1979 sāk pie­da­lī­ties iz­stā­dēs
1979,1981 Lat­ga­les ke­ra­mi­kas iz­stā­dē Rē­zek­nē,
1981 Dau­gav­pi­lī
1982 Mas­ka­vā
1991 Lat­vie­šu tau­tas­tēr­pu un Lat­ga­les ke­ra­mi­kas iz­stā­de Hel­sin­kos (So­mi­jā)
1998 Bal­ti­jas val­stu no­va­du ke­ra­mi­kas iz­stā­dē Rī­gā
1982,1987 dar­bi eks­po­nē­ti Uš­pe­ļu dzim­tas ke­ra­mi­kas iz­stā­dē Jas­mui­žā, 1983 Rē­zek­nē, 1995 Rī­gā.

Strā­dā Si­la­jā­ņu tau­tas ke­ra­mi­kas tra­dī­ci­jās. Da­ri­na gal­ve­no­kārt lie­to­ja­mus un de­ko­ra­tī­vus trau­kus – vā­zes, krū­zes, po­dus, pā­ro­šus, me­dau­nie­kus un eļ­ļas trau­kus. Trau­ku for­ma iz­sva­ro­ta, ko­rek­ta. Ap­da­rē – daudz­vei­dī­gi gra­fis­kie, glez­nie­cis­kie un plas­tis­kie iz­teik­smes lī­dzek­ļi.  

Literatūra:
Māk­sla un ar­hi­tek­tū­ra bio­grā­fi­jās (3),Rī­ga,2000, “Pre­ses nams”

                                              
Keramikas priekšmeti

Literatūra

Uz sākumu

 
Bērnu literatūras nodaļa

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites