PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Jūnijs 2024

P O T C P S Sv
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Balsošana
Kādus bibliotēkas attālinātos pakalpojumus izmantojat visvairāk?

e-grāmatu bibliotēka 3td.lv

iespēja pasūtīt grāmatu elektroniski

bibliotekāra konsultācijas pa telefonu vai e-pastu

datubāze Letonika.lv

rakstu kopiju piegāde e-pastā

novadpētniecības kolekcijas materiāli

Apmeklētāji
Šodien: 1046

Kopējais skaits: 1316096

Dzi­mis Rē­zek­nes ap­riņ­ķa Si­la­jā­ņu pa­gas­ta Ezer­gai­lī­šos (tagad Rēzeknes rajona Feimaņu pagasts).
Ar ke­ra­mi­ku no­dar­bo­jas no 1942, ama­tu ap­gu­vis pie A.Pa­ulā­na un O.Šļi­ukas.
1945-62 strā­dā Krust­pils rūp­nie­cī­bas kom­bi­nā­ta ke­ra­mi­kas ce­hā, pēc tam Rē­zek­nes ra­jo­nā kol­ho­zā “Krā­ce”.
No 1971 strā­dā ra­do­ša­jā ap­vie­nī­bā “Daiļ­ra­de”, vien­lai­kus (1971-75) arī p/s “Krā­ce”.
1959 ie­kār­to­jis sa­vu ke­ra­mi­kas dar­bnī­cu .
Dar­bi eks­po­nē­ti Lat­vi­jā, bi­ju­ša­jā PSRS un ār­ze­mēs (Fran­ci­jā, Un­gā­ri­jā, Ru­mā­ni­jā, Bul­gā­ri­jā, Čeho­slo­vā­ki­jā.

                                                                               
Iz­pra­tis un tā­lāk at­tīs­tī­jis Lat­ga­les ke­ra­mi­kas tra­dī­ci­jas. In­di­vi­du­ālais stils tie­cas uz mo­nu­men­ta­li­tā­ti, pa­mat­for­mas un at­tu­rī­ga ro­tā­ju­ma ap­vie­no­ju­mu.

Li­te­ra­tū­ra:
Māk­sla un ar­hi­tek­tū­ra bio­grā­fi­jās (1),Rī­ga,1995, “Lat­vi­jas en­cik­lo­pē­di­ja”


                                                 
Keramikas priekšmeti 

Literatūra

Uz sākumu

 
Bērnu literatūras nodaļa

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites