PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Maijs 2024

P O T C P S Sv
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Balsošana
Kādus bibliotēkas attālinātos pakalpojumus izmantojat visvairāk?

e-grāmatu bibliotēka 3td.lv

iespēja pasūtīt grāmatu elektroniski

bibliotekāra konsultācijas pa telefonu vai e-pastu

datubāze Letonika.lv

rakstu kopiju piegāde e-pastā

novadpētniecības kolekcijas materiāli

Apmeklētāji
Šodien: 766

Kopējais skaits: 1281188

[A] [B] [C] [Č] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [Ķ] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [Š] [T] [U] [V] [Z] [Ž]

 Caics Jāzeps
Keramiķis
Dzimis 1957. g. 14. martā Preiļos. Ieguvis profesionāli tehnisko izglītību. Ar keramiku nodarbojas kopš 1984. g., izstādēs piedalās kopš 1985. g.  Amatu apguvis pie P.Čerņavska, un ir tiešs viņa keramikas tradīciju mantotājs un turpinātājs. Piedalījies izstādēs Preiļos un rajonā, Gulbenē, Rēzeknē, Balvos, Liepājā, Rīgā, Maskavā, Pēterburgā, Vācijā un Austrālijā. Darbojas A. Paulāna Tautas lietišķās mākslas studijā  „Rēzeknes apriņķa pūdnīki”. 1986. g. piešķirts Tautas daiļamata meistara nosaukums, 1987. g. apbalvots ar Vissavienības Tautas Saimniecības Sasniegumu izstādes bronzas medaļu.
 Cakuls Edgars
Priesteris
Dzimis 1972. g. 7. janv. Preiļu raj. Vanagos. Mācījies vietējā pamatskolā, pēc tam Preiļu 1.v-sk., Rīgas Garīgajā seminārā, studējis Francijā. Ordinēts 1997.g. Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelāns, Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas Institūta un Rīgas Augstākā Reliģijas Zinātņu Institūta docētājs. Katoļu Garīgā semināra inspektors.
 Cakuls Jānis
Katoļu bīskaps, Tinistas titulārbīskaps
Dzimis 1926. g. 4. jūl. Rudzātu pag. Mācījies Rusiņu un  Rudzātu pamatskolās, Aglonas ģimnāzijā, Preiļu v-sk., Rīgas Garīgajā seminārā. Ordinēts 1949. g., 1982. g. konsekrēts par bīskapu. Bijis Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes vikārs, pēc tam – šīs draudzes prāvests, Rīgas metropolijas palīgbīskaps, Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps, Pāvesta goda kapelāns. Pētījis Latvijas katoļu baznīcu vēsturi, vācis, apkopojis un publicējis ziņas par katoļu priesteriem. Nozīmīgākie darbi : Latvijas Romas katoļu priesteri, 1918-1995. - R., 1996; Latvijas Romas katoļu draudzes. - R., 1997; Katoļu Baznīcas loma Latvijas tautas vēsturē XIII-XIX gs. – R., 1999; Latvijas Romas katoļu baznīcas vēstures materiāli: XX gs. – R., 2001. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors.
Miris 2022.g. 26.feb. Rīgā.
 Cakuls Jāzeps
Dzejnieks, pedagogs
Dzimis 1898. g. 11. nov. Varakļānu pag. Mācījies Varakļānu pagastsk., Rēzeknes pilsētas skolā, Rēzeknes skolotāju sagatavošanas kursos. Strādājis par skolotāju Vilcānu un Riebiņu pamatskolās. Dzejoļus publicējis žurnālos  „Zīdūnis”,  „Dzimtines Skaņas”, „Sauleite”. Daudz publikāciju par izglītības un latgaliešu literatūras problēmām. Skumju pārdomu mīlas dzeja apkopota krājumā ”Sapņi un ilgas”,  „Zudušōs pērles”,  „Trauslī zīdi”.
Miris 1942. g. 27. febr.  Apbedīts Murmastienes pag. Trizelnieku kapos. 
 Cakuls Sandis
Jurists, Valsts ierēdnis
Dzimis 1982.  g.  Preiļos. Mācījies Preiļu Valsts ģimnāzijā, studējis LU Juridiskajā fakultātē. Bijis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Projektu ieviešanas departamenta jurists, Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktors, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos.
 Casno Pēteris
Pedagogs, publicists, sabiedriskais darbinieks
Dzimis 1922. g. 2. jūn. Aizkalnes pag. „Pļaviņās”. Mācījies Nīdermuižas un Jasmuižas pamatskolās, Aglonas ģimnāzijā, Baltijas universitātē Pinebergā, Luvēnas katoļu universitātē ieguvis filozofijas kandidāta grādu filoloģijā un licenciātu psihopedagoģijā, doktora grādu par disertācijas darbu „ Pētniecība un audzināšanas metodes”. Cīnījies Latviešu leģionā. 1945.g. kritis gūstā Beļģijā. Dzīvojis Kanādā. Bijis zinātniskais asistents Luvēnas universitātē, organizējis un vadījis eksperimentālās pedagoģijas laboratoriju Monreālas universitātē. Ieguvis profesora grādu pedagoģijas vēsturē un metodoloģijā. Vairākus gadus bijis LKSA „Dzintars” ģenerālsekretārs, viceprezidents un prezidents, DV Monreālas nodaļas valdes loceklis, Beļģijas Latviešu biedrības valdes loceklis.
Miris 1993. g. 30. apr. Monreālā, Kanādā.
Caunītis Pēteris
  Pedagogs, apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni
Dzimis 1871. g. 19. maijā Gostiņos. Preiļu pagasta tautskolas un pamatskolas skolotājs. 1929. g. apbalvots ar V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.
Miris Pļaviņās, apbedīts Krustpils pag. Grīvas kapos.
Celitāne Valentīna (Valentīna Ivanovska)
Pedagoģe, literāte, sabiedriskā darbiniece
Dzimusi 1921. g. 14. okt. Izvaltā. Mācījusies Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Rēzeknes skolotāju institūtā, LVU. Strādājusi Skaistas pamatskolā, Preiļu 1. vidusskolā un 50 gadus - Ezernieku vidusskolā. Vadījusi skolas teātra pulciņu,vākusi folkloras materiālus. Literāros darbus publicējusi “Tāvu zemes kalendarā”, literārajā almanahā “Olūts” un žurnālā “Katōļu Dzeive”. 
Mirusi 2009. g. 27. jūlijā.
 Cērcins Voicehs
Prāvests
Dzimis 1889. g. 13. dec. Baltinavas draudzē, Gusakovas sādžā. Mācījies Baltinavas, pēc tam apriņķa skolā. 1912. g. iestājies Pēterpils Garīgajā seminārā.1917.g. iesvētīts par priesteri. Kalpojis kā vikārs Viļakā., pēc tam bijis  prāvests Brigu draudzē, kur atjaunojis un paplašinājis dievnamu, vadījis jauna dievnama celtniecību Zilupē. 1947.g. iecelts par Varakļānu dekānu.  Nonācis apcietinājumā. Pēc atgriešanās bijis palīgprāvests Barkavā. No 1955. līdz 1959.g.- prāvests Jasmuižā, kur pabeidzis celt plebāniju kapsētas malā.
Miris 1961. g. 14. apr., apbedīts Rēzeknes draudzes kapos.
 Ciblis Eduards
Inženieris, mehāniķis, inženierzinātņu doktors
Dzimis 1927. g. 1. janv. Silajāņu pag. Zaharovkā. 1934. - 1940. g. mācījies Silajāņu pamatskolā, 1940. - 1944 .g. Malnavas,  Bebrenes un Kazdangas lauksaimniecības skolās. 1948. - 1953. g.  studējis LLA Mehanizācijas fakultātē. Kopš 1953. g. strādājis Baltijas mašīnu izmēģināšanas stacijā Priekuļos. Bijis nodaļas un laboratorijas vadītājs, specializējies darba drošības un vides aizsardzības jautājumos. 1968. g. aizstāvējis tehniskā zinātņu kandidāta grādu.14 grāmatu, 83 zinātnisko rakstu autors vai līdzautors.
Miris 2013. g. 8. dec. Apbedīts Priekuļos. 
 Ciblis Eugēnijs
Agronoms, mikrobioloģijas doktors
Dzimis 1920. g. 10. maijā Silajāņu pag. Mācījies Feimaņu un Silajāņu pamatskolā, Malnavas lauksaimniecības skolā, studējis Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā, Lauksaimniecības augstskolā Hohenheimā (Štutgartē). Strādājis Uzturvielu tehnoloģijas institūtā par zinātnisko asistentu un lektoru.Vācu zinātniskajos žurnālos par piensaimniecības jautājumiem publicēti 25 zinātniski darbi. Bijis Bādenes – Virtenbergas zemes lauksaimniecības pārvaldes zinātniskais līdzstrādnieks. Korporācijas Fraternitas Imantica loceklis
Miris 1974. g. 22. aug. Apbedīts Štutgartē.
 Cibulis Jāzeps
Prāvests
Dzimis 1904. g. 9. maijā  Šķilbēnu draudzē, Augstasila sādžā. Mācījies Briezčiema pamatskolā, Baltinavas pamatskolā, Aglonas vidusskolā. Studējis Rīgas Garīgajā seminārā. Par priesteri iesvētīts 1932. g. 8. maijā. Kalpojis Viļakas, Ludzas, Jūrkalnes, Vaiņodes, Saldus, Pampāļu, Cieceres un Rubenes draudzēs. 1947. g. prāvests J. Cibulis atgriezies Latgalē: 5 mēnešus kalpojis Bukmuižā un Andzelmuižā, pēc tam – līdz 1949 .g. –  Raipolē, Rundānos, Pasienē, Zilupē, Istrā, Bērzgalē un Sarkaņos.
Miris 1983.g. 4, maijā, apbedīts Sarkaņu kapos. 
 Cicers Gunārs
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes mācību spēks
Dzimis 1930. g. 21. jūn. Valkas apriņķī. Mācījies Kārķu 7- g.skolā, Rūjienas vidusskolā, studējis LLA. Strādājis Preiļu raj. Rožkalnos, Līvānos un Rožupē par veterinārā iecirkņa vadītāju un vecāko veterinārārstu. Kopš 1960. g. bijis LLA Epizootoloģijas un zoohigiēnas katedras asistents, vecākais pasniedzējs, katedras vadītājs, Infekcijas slimību katedras, pārtikas un vides higiēnas institūta lektors. Lasījis  lekcijas un vadījis nodarbības epizootioloģijā un imunoloģijā.
Cirsis Pēteris
Priesteris, Jezuītu ordeņa mūks, teoloģijas doktors
Dzimis 1915. g. 14. nov. Bebrenes pagastā. Mācījies Aglonas ģimnāzijā, LU studējis tieslietas. 1935. g. iestājies jezuītu ordenī un devies uz Vāciju, lai uzsāktu teoloģijas un filozofijas studijas. Pēc tam pārcēlies uz Angliju. Par viņa mūža darbu tiek uzskatīta piecu grāmatu sērija sistemātiskajā teoloģijā.  Bijis Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienības „Dzintars” Goda filistrs, Bīskapa Jāzepa Rancāna fonda laureāts, preses darbinieks.
Miris 1998. g. 25. dec.
Ciula Monika
Ekonomiste, kokrūpniece, finanšu speciāliste
Dzimusi 1939. g. 29. jūn. Preiļu raj. Kopš 1993. g. bijusi a/s „Latvijas Finieris” finanšu direktore, kopš 2004.g.- padomes priekšsēdētāja vietniece. Darbojusies vairāku uzņēmumu padomēs un asociācijās. Par nopelniem Latvijas kokrūpniecības attīstībā, 2009. g. saņēmusi IV šķiras Atzinības krustu.

Uz sākumu

 
Bērnu literatūras nodaļa

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites